ไม่มีผู้แนะนำ  
  
   

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ธุรกิจออนไลน์จึงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
  และด้วยภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ที่มีกันทุกเพศ ทุกวัย  ทุกเดือน  ทำให้ Product ของเรามีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่
รองรับอยู่ตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบันจนถึงอนาคต  รวมทั้งรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนการขยายการตลาด  ในระบบ multi-level marketing
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Product ของเราโดยเฉพาะ  ทำให้ 24payturn  สามารถตอบสนองความคุ้มค่าให้แก่สมาชิกได้อย่างภาคภูมิใจ

 

  
   

24payturn ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง เราไม่มีสินค้าจำหน่าย เราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ แต่เราได้นำจุดเด่นของรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
การขยายการตลาดในธุรกิจขายตรงมาเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

 


  
   

24payturn เป็นตัวแทนรับชำระค่าบริการทั้งจากผู้ให้บริการโดยตรงและเป็น Dealer ค่าธรรมเนียมต่างๆจึงได้ถูกกว่าปกติ 
และฟรีค่าธรรมเนียมอีกหลายรายการ รวมทั้งได้นำส่วนลดที่ได้มาจากผู้ให้บริการต่างๆ มาเป็นส่วนลดพิเศษให้แก่สมาชิก โดย 24payturn
มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการชำระค่าบริการรายเดือนของสมาชิกเป็นหลัก

 


  
   

เมื่อคุณยืนยันการลงทะเบียนสมัครสมาชิก  คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกได้แต่อยู่ในสถานะ Inactive (ไม่สามารถใช้งานเมนูในส่วน
ระบบสมาชิกได้ครบทุกเมนู)  เมื่อทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะปรับสถานะของคุณเป็น Active
(สามารถใช้งานได้ครบทุกเมนู)  ระบบจะเริ่มนับระยะเวลาการให้บริการในวันที่สถานะของคุณ Active เป็นวันแรก และจะสิ้นสุดสถานะ Active
ในวันรุ่งขึ้นของเดือนถัดไป  หากคุณมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการชำระค่าบริการรายเดือน  ระบบจะทำการชำระค่าบริการรายเดือน
ให้คุณโดยอัตโนมัติ (ตัดจากบัญชีล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดสถานะ Active 1 วัน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและรับผลประโยชน์
ต่างๆของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

 


  
   

สมาชิกไม่จำเป็นต้องมีเงินไว้ในบัญชีตลอดเวลา  ระบบของเราไม่ได้ให้เครดิตในการรับฝากชำระ จึงไม่มีการนำเงินของสมาชิกไปหมุนจ่าย
ให้บุคคลอื่น โดยสมาชิกสามารถโอนเงินเข้าระบบได้เท่ากับยอดเงินที่ต้องการฝากชำระหรือแจ้งถอนเงินออกจากระบบได้ตามต้องการ 
ยกเว้นแต่เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกเอง ที่อาจจะเก็บบางส่วนไว้เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่ใกล้ถึงกำหนดชำระ
หรือเพื่อให้ระบบตัดเป็นค่าใช้บริการรายเดือนในเดือนถัดไป

 


  
   

สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษ ต่างๆทันทีที่มีการทำรายการ สามารถตรวจสอบได้ในระบบสมาชิก ส่วน PV จะได้รับทันทีเช่นกัน
เมื่อทำการจัดเรียงสายงานให้แก่สมาชิกใหม่เป็นที่เรียบร้อย และสมาชิกในสถานะ Active สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ทันท
ีหากสมาชิกมีสถานะ Inactive  จะไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้  แต่สมาชิกสามารถชำระค่าบริการรายเดือนเพื่อปรับสถานะเป็น Active
และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีอย่างครบถ้วนภายใน 7 วันนับจากวันหมดอายุ  หากเลยจากระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการลบข้อมูลบัญชี

 


  
   

สมาชิกสถานะ Active สามารถโอนเงินออกจากระบบได้ตามความต้องการไม่จำกัดจำนวนครั้ง  โดยมียอดแจ้งโอนขั้นต่ำ 350 บาทต่อครั้ง
ใช้เวลาดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามความเป็นจริงของธนาคารที่สมาชิกเลือกใช้
บริการเท่านั้น

 


  
   

สมาชิกจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการโดยตรงส่งถึงสมาชิกอย่างแน่นอน โดยในเบื้องต้น 24payturn จะทำการแสดงข้อมูลรายละเอียด
ในการทำรายการฝากชำระของสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถ Print เก็บไว้ทันที หรือกลับมา Print ในภายหลังที่เมนูประวัติทำรายการ เพื่อเป็น
หลักฐานและเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของเรา

 


  
   

สมาชิกที่ต้องการ ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย  สมาชิกต้องชำระค่าบริการแก่ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น หากในอนาคตมีช่องทางใดที่สามารถ
อำนวยความสะดวกในกรณีนี้  เราจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

 


  
   

ในการฝากชำระค่าบริการตามกำหนด สมาชิกสามารถฝากชำระได้ถึงก่อนเวลา 12:00 น. ของวันครบกำหนดชำระตามใบแจ้งค่าบริการนั้น
มีหลายรายการที่สามารถชำระค่าบริการเลยกำหนดได้  รวมทั้งยังได้รับส่วนลดพิเศษเช่นเดิม   แต่บางรายการไม่สามารถรับฝากชำระได
้(ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

 


  
   

เมื่อสมาชิกทำรายการฝากชำระ นอกเหนือจากระบบสมาชิกที่จะแสดงสถานะว่า  “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”สมาชิกยังสามารถเพิ่มความมั่นใจ
โดยการตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการโดยตรงได้ดังนี้


รายละเอียด

การตรวจสอบ

ระยะเวลาตรวจสอบ

เติมเงินมือถือทุกระบบ

คุณจะเห็นยอดเงินและ SMS ในโทรศัพท์

ทันที

ค่าโทรแบบรายเดือน Truemove

ทางเว็บไซต์ www.truemove.com เลือกเมนู เช็คยอดค่าโทร

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่า UBC รายเดือน

ตรวจสอบไปที่ทรูวิชั่นแคร์ โทร : 02-7252525 กด 0 หรือ ตรวจสอบค่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ฟรี เพียงพิมพ์ 3 แล้วส่งมาที่ 482772 เพียงเท่านี้ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน พิมพ์ 1 เว้นวรรคตามด้วย หมายเลขสมาชิกส่งมาที่ 482772 จาก นั้นพิมพ์ 2 เพื่อยันยันการลงทะเบียนแล้วส่งมาที่หมายเลขเดิม

1 วันทำการ 1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่า UBC เติมเงิน

คุณจะเห็นยอดเงินและ SMS ในโทรศัพท์

ทันที

ค่ามือถือ Truemove รายเดือน

เบอร์ 1331 หรือ 02-9009000 หรือ ทางเว็บไซต์ www.truemove.com เลือกเมนู เช็คยอดค่าโทร

1 วันทำการหลังฝากชำระ

True อินเตอร์เน็ตรายเดือน เฉพาะ ADSL
(สำหรับใบแจ้งหนี้ บริษัท ทรู ดิจิตอล
เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ จำกัด)

โทร : 02-9009000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

True อินเตอร์เน็ตรายเดือนเฉพาะ ADSL
(สำหรับใบแจ้งหนี้ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด)

โทร : 02-9009000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าโทรศัพท์บ้าน และ PCT ระบบ True

โทร : 02-9009000

1 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าการไฟฟ้า นครหลวง

โทร ไปที่เบอร์ 1130 จากนั้น กด 1 (ภาษาไทย), 1 (ตรวจสอบค่าโทร), 1 (รู้เลขมิเตอร์), แล้วตามด้วยเลขมิเตอร์ 8 หลัก (เลขมิเตอร์มี 9 หลักให้ตัดตัวท้ายออก 1 ตัว) กด #

2 วันทำการหลังฝากชำระ

ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทรไปที่เบอร์ 1129
กด 1 (รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ)
กด 1 (สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า)
กรุณากด รหัสไฟฟ้าตามด้วยหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กด #

2 วันทำการหลังฝากชำระ

สินเชื่อและบัตรเครดิต

โทรไปที่ศูนย์บริการของบัตรเครดิตนั้นๆ

2 วันทำการหลังฝากชำระ