ไม่มีผู้แนะนำ  
  
   

กรอกรายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
 ** หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังจากนี้ ต้องยื่นเอกสารพร้อมคำชี้แจงประกอบการพิจารณา **

 


  
   

ยืนยันการลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่าน Link จาก24payturn ที่ส่งถึง E-mail ที่ท่านระบุไว้ในการสมัครสมาชิก
(เพื่อยื่นยันตัวตนในการสมัคร) ระบบจะส่ง Link ยืนยันไปยัง E-mail ที่คุณลงทะเบียนไว้ภายใน 5 นาทีหลังจากที่
ยืนยันการลงทะเบียน
** หลังจากยืนยันการลงทะเบียนจะมีสถานะ Inactive ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกได้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกเมนู **
*** กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 3 วัน มิฉะนั้นต้องทำการลงทะเบียนใหม่ ***

 


  
   

โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธีดังนี้

- โอนผ่านบัญชีธนาคารเข้าสู่ 24payturn แบบอัตโนมัติ

  ไม่ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ (กดดูรายละเอียดที่นี่)

- โอนผ่านบัญชีธนาคารเข้าสู่ 24payturn แบบปกติ

  ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

บัญชีของ 24payturn มีดังต่อไปนี้


ธนาคารธนชาต สาขาบิ๊กซีสุขาภิบาล 3
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 113-6-02262-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารออมสิน สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 020-1-1047843-3
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 094-244-9005
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล 3
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 401-971134-1
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ธนาคารกรุงเทพ สาขามีนบุรี
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 145-5-34143-6
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล 3
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 869-006087-1
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาราชเทวี
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 044-1-22906-6
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขามีนบุรี
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 037-2-47400-7
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขามีนบุรี
ชื่อบัญชี : กิตศิลป์ แตระกุล
เลขที่บัญชี : 700-5-72538-1
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 


** กรุณาโอนยอดเงินที่มีเศษสตางค์ เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและสามารถโอนเงินที่จะชำระค่าบริการต่างๆมาพร้อม
การชำระค่าธรรมเนียมได้ด้วยเช่นกัน   เช่น 350.022 , 1,000.53 ,  5,000.04 (จำนวนเงินที่เกินจากการชำระค่าธรรมเนียมจะคงอยู่ในบัญชี24payturnของท่าน) **


*** ภายใน 1 วัน หากโอนเข้าระบบมากกว่า 1 ครั้ง กรุณาโอนยอดเงินที่แตกต่างกัน ***

**** โปรดเก็บเอกสารใบนำฝาก หรือ สลิปการโอนเงินของท่านไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล แจ้งยืนยันการโอนเงิน  และอ้างอิงในกรณีที่เกิดปัญหาการตรวจสอบการโอนเงิน **** 
 

  
   

หลังจากที่คุณโอนเงินแล้ว ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน ที่คุณกำหนดไว้ในขั้นตอน
การสมัคร  เข้าสู่เมนู แจ้งโอนเงินเข้าระบบ กรอกรายละเอียดต่างๆ และกดส่ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง
และทำการเปลี่ยนสถานะ เป็น Active ให้คุณ  
 
 **ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 30 นาที ในเวลาทำการ 9:00 – 18:00 และไม่เกิน 12 ชั่วโมงนอกเวลาทำการ**
*** ฟรี!! เว็บไซด์แนะนำ 24payturn ส่วนตัวของคุณ ***

   
   

เมื่อคุณมีสถานะ Active  คุณสามารถเข้าใช้งานเมนูต่างๆในระบบสมาชิกได้ครบทุกเมนู รวมทั้งใช้เว็บไซด์ส่วนตัวของคุณในการ
แนะนำได้ด้วยเช่นกัน และเมื่อคุณต้องการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เพียงคุณนำเงินที่จะชำระ ฝากเข้ามาในบัญชีส่วนตัวของคุณ
ผ่านช่องทางและวิธีเดียวกันกับการชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี  เพียงเท่านี้คุณก็สามารถได้รับความสะดวกสบายในการ
ใช้บริการของเราได้อย่างง่ายดาย