ไม่มีผู้แนะนำ  
     
 

เพียงสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีส่วนบุคคล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชี
ครั้งแรก 350 บาท คุณก็สามารถใช้บริการต่างๆของเราได้ทันที ภายในวงเงินที่ฝาก
เข้ามาในบัญชีส่วนบุคคลของคุณ โดยมีค่าใช้บริการรายเดือนในแต่ล่ะเดือน เพียง
100บาท/เดือนเท่านั้น

          -ชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีครั้งแรก 350 บาท ใช้บริการฟรีทันที 1 เดือน
          -ค่าใช้บริการรายเดือน 100 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไป