ไม่มีผู้แนะนำ  

วิธีโอนเงินเข้าระบบบัญชี 24payturn รูปแบบปรับยอดอัตโนมัติ (ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

24payturn เปิดบริการให้สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าสู่ระบบบัญชี 24payturn แบบอัตโนมัติ สะดวก สบาย รวดเร็ว เมื่อสมาชิกทำรายการผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทย ระบบบัญชีของสมาชิกจะทำการปรับยอดให้ทันที (ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ) โดยมีช่องทางการให้บริการ 2 ช่องทางดังนี้

1. ผ่านระบบเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย
2. ผ่านระบบ K-Cyber Banking