ไม่มีผู้แนะนำ  

ผ่านระบบเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

สิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับการทำรายการโอนเงินผ่านระบบเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทยมีดังนี้

 • รหัสโอนเงินอัตโนมัติ (Transfer Code) ท่านสามารถกำหนด Transfer Code ส่วนตัวของท่านได้เอง ตอนลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือ ในระบบสมาชิก ที่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 • เลขที่บัญชีของ24payturn    เลขที่บัญชี 094 244 9005
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือของ 24payturn   082-211-6659
 • บัตร ATM  ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

1. ขั้นตอนการโอนเงิน

 1. 1. กรอกรหัสผ่านของตัวท่าน
 2. 2. เลือกทำรายการโอนเงิน
 3. 3. เลือกรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น
 4. 4. เลือกหักจากบัญชีแบบออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ท่านใช้)
 5. 5. เลือก ธนาคารกสิกรไทย
 6. 6. ระบุหมายเลขบัญชีของ 24payturn คือ 094 244 9005
 7. 7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
 8. 8. ตรวจสอบความถูกต้อง
 9. เลือกยืนยันการทำรายการ

 

 

2. ขั้นตอนการส่ง SMS

Step 1

 • เป็นขั้นตอนการส่ง SMS เพื่อทำการปรับยอดเงินของท่านในระบบบัญชี 24payturn แบบอัตโนมัติ
 • กดปุ่ม ต้องการส่ง SMS (หมายเลข1)

 

 

Step 2

 • ระบบของธนาคารจะให้ดำเนินการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ 24payturn คือ 082 211 6659
 • กดปุ่มยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลข 1)


http://savepay.net/img/transfer/transferatmstep2_41.png

 

Step 3

 • ระบบของธนาคารจะให้ดำเนินการระบุหมายเลขอ้างอิงของผู้ส่ง
 • ให้ระบุหมายเลข Transfer Code ที่ท่านกำหนดไว้
 • กดปุ่มยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลข 1)


ระบุ Tansfer Code ที่ท่านกำหนดไว้
***ข้อความระบุ Tansfer Code ที่ท่านกำหนดไว้ ไปใส่ไว้ต่อท้าย หมายเลขอ้างอิงของผู้ส่งในรูปประกอบ***

 

Step 4

 • ระบบของธนาคารจะให้ดำเนินการเลือกภาษาที่จะใช้ในการส่ง
 • กดปุ่มเลือกภาษาไทย (หมายเลข 1 )หรือ ภาษาอังกฤษ (หมายเลข 2)  
 • เสร็จสิ้นขั้นตอนทำรายการ  กรุณารอรับสลิปการทำรายการ


ระบบของธนาคารจะทำการส่ง SMS ไปยังระบบของ 24payturn และระบบของเราจะดำเนินการปรับยอดเงินในระบบบัญชีสมาชิกของท่านภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที

ข้อควรระวัง

 • กรุณาเก็บเอกสารการนำฝาก หรือ สลิปการโอนเงินผ่าน ATM ไว้เป็นหลักฐาน
 • หากเกิดกรณีผิดพลาดในการระบุรหัสโอนเงินอัตโนมัติ (Transfer Code) หรือทำรายการใด ๆ ผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทยผิด หรือระบบแจ้ง SMS ของธนาคารขัดข้อง  ระบบของ 24payturn จะไม่สามารถปรับยอดให้ท่านได้ ท่านสามารถนำข้อมูลหลักฐานการโอนเงินของท่าน ทำการแจ้งการโอนเงินอีกครั้งในระบบสมาชิก ที่เมนูแจ้งการโอนเงินแบบปกติ (ต้องรอเจ้าหน้าที่อนุมัติ) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับยอดให้ท่านในวันทำการถัดไป (ในกรณีนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อย 24 ชม.)